Vårt miljöarbete

När vi byggde våra lokaler så försökte vi anpassa lokalerna så att de blir så miljövänliga som möjligt. Vi arbetar med material och vätskor som ibland är skadliga för människor och natur. Därför har vi system där vi tar hand om det farliga avfallet och ser till att det hamnar där det skall. Samma gäller även för vår tvättavdelning. Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar in din bil, att du har gjort ett miljövänligt val.

Det handlar om vår miljö

Vi samarbetar med MECA även inom miljöområdet. Vi får tillgång till deras kunskap om hur vi skall göra vår bransch så grön som möjligt.

Miljöfrågor har alltid legat MECA-koncernen varmt om hjärtat. Både kunder, medarbetare och myndigheter ska kunna lita på att vi uppfyller de miljökrav som ställs, och vi strävar alltid efter att verka med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi tillämpar en decentraliserad miljöorganisation där ledningen fastställer miljöstrategi och miljömål och där ansvaret för miljöprestanda och rättstillämpning följer den övriga verksamhetens ansvar. MECAs produktchefer har ansvar för att miljökrav på produkter följs och att vi lever upp till produktanknutna lagar och krav. Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi våra kunder flera olika lösningar när det gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Kvalitetsarbete på högsta nivå

För oss är det självklart att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Därför arbetar vi systematiskt med att hitta nya och bättre sätt att tillgodose kundernas krav, både i dag och i framtiden. I denna strävan ingår att prioritera kompetensutveckling såväl som kontinuerlig utveckling av nya tekniska och logistiska lösningar och affärsmodeller. Samtidigt är det viktigt för oss att vara en arbetsplats där människan står i centrum och kan utvecklas.